Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Công văn số: 2036/SGDDT-QLCL, ngày 14 tháng 10 năm 2020 V/v hướng dẫn nhiệm vụ Quản lý chất lượng năm học 2020-2021

Kính gửi:        

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Các trường Trung học phổ thông;

- Các trung tâm Giáo dục thường xuyên.

Căn cứ Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục;

Căn cứ Quyết định 2571/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công văn 1586/QLCL-QLT ngày 9 tháng 10 năm 2020 của Cục Quản lý chất lượng Bộ GDĐT về việc tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2020-2021;

Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ Quản lý chất lượng trong năm học 2020-2021 như sau:

I. Các nhiệm vụ trọng tâm

1. Công tác khảo thí: Tổ chức nghiêm túc các kỳ thi trong năm học 2020-2021, bảo đảm an toàn, đúng Quy chế; Thực hiện tốt công tác đổi mới kiểm tra, đánh giá theo quy định mới của Bộ GDĐT; bảo đảm đánh giá chính xác, khách quan, minh bạch thông tin và tạo thuận lợi tối đa cho người học.

2. Đẩy mạnh hoạt động Kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên; Nâng cao chất lượng tự đánh giá của các cơ sở giáo dục; Thực hiện đánh giá ngoài để công nhận trường đạt chuẩn chất lượng và đạt chuẩn quốc gia; Chú trọng các giải pháp cải tiến để nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục và đào tạo. Sơ kết công tác Kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, giai đoạn 2015-2020;

3. Tổng kết, đánh giá kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Thực hiện đối sánh giữa kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm trung bình học bạ của học sinh dự thi tốt nghiệp, từ đó rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

4. Tổ chức nghiêm túc công tác xét tốt nghiệp THCS, tổ chức thi và xét tốt nghiệp THPT theo đúng Quy chế của Bộ GDĐT. Thực hiện cấp phát bằng tốt nghiệp, chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ GDĐT; Công khai danh sách cấp bằng trên trang Web của ngành; Tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ, danh sách học sinh tốt nghiệp đầy đủ, khoa học.

II. Các nhiệm vụ cụ thể

1. Công tác khảo thí

1.1. Tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi, thi Olympic cấp tỉnh

Năm học 2020-2021, Sở GDĐT tiếp tục tổ chức các Kỳ thi chọn học sinh giỏi, thi Olymopic cấp tỉnh. Lịch thi như sau:

- Thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 của tỉnh dự thi quốc gia vào ngày 06 tháng 10 năm 2020;

- Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh dành cho học sinh khối 12 vào ngày 8 tháng 12 năm 2020;

- Thi Olympic 27 tháng 4 dành cho học sinh khối 10 và khối 11 vào ngày 02 tháng 3 năm 2021;

- Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh dành cho học sinh khối 9; thi Olympic 27 tháng 4 dành cho học sinh khối 8 (cả lớp nguồn) vào ngày 23 tháng 3 năm 2020.

1.2. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2020-2021

- Thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2020-2021 đặt tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn; ngày thi 25,26,27 tháng 12 năm 2020;

- Sở GDĐT giao trường THPT chuyên Lê Quý Đôn rà soát, chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức tốt kỳ thi theo đúng văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT.

1.3. Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022

Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp thực hiện ổn định như năm học 2020-2021. Cụ thể:

- Cấp mầm non, cấp tiểu học tuyển sinh vào lớp 1, cấp trung học cơ sở tuyển sinh vào lớp 6 hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2021.

- Cấp trung học phổ thông: Tổ chức một kỳ thi chung để lấy kết quả xét tuyển vào lớp 10 chuyên trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và lớp 10 các trường THPT công lập.

+ Môn thi: Thi chung 03 môn Ngữ Văn, Toán học và Tiếng Anh. Học sinh đăng ký thi vào các lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thi thêm môn chuyên.

+ Dự kiến thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 vào các ngày 3,4,5 tháng 6 năm 2020.

1.4. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Theo kế hoạch của Bộ GDĐT, năm 2021 sẽ tiếp tục duy trì ổn định phương thức tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và lấy điểm xét tuyển ĐH-CĐ như năm 2020. Để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông như năm 2021, Sở GDĐT đề nghị các trường THPT, trung tâm GDTX thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

- Thực hiện tổng kết, phân tích đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm đối với những ưu điểm và hạn chế của kỳ thi TN THPT năm 2020. Thực hiện đối sánh giữa kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm trung bình học bạ của học sinh dự thi tốt nghiệp, từ đó rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường theo quy định đổi mới công tác kiểm tra đánh giá của Bộ GDĐT.

- Thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông, cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT; Tham gia tập huấn nghiêm túc để nắm vững nghiệp vụ, quy trình tổ chức coi, chấm thi; Quán triệt Quy chế thi đến từng cán bộ, giáo viên và học sinh để triển khai thực hiện hiệu quả.

- Chủ động thực hiện tốt kế hoạch giảng dạy, ôn tập; Ứng dụng hiệu công nghệ thông tin trong công tác đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển, tư vấn trường thi; Tổ chức tốt các đợt thi thử để giúp học sinh có sự tự tin và làm cơ sở cho học sinh định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực bản thân.

2. Công tác Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia

Thực hiện chủ trương của Bộ GDĐT tạo tích hợp hoạt động Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) với hoạt động công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, Sở GDĐT yêu cầu lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo quyết liệt hoạt động tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài của các cơ sở giáo dục để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo đúng niên hạn. Các đơn vị chú ý điều kiện bảo đảm chất lượng, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng phù hợp, hiệu quả, tránh bệnh thành tích. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị đưa kết quả thực hiện công tác KĐCL vào việc bình xét, xếp loại thi đua, khen thưởng cuối năm của từng cá nhân, từng đơn vị theo đúng các quy định của Bộ GDĐT. Sở GDĐT sẽ tổ chức sơ kết công tác Kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, giai đoạn 2015-2020 (thời gian địa điểm tổ chức sẽ có thông báo sau).

2.1. Công tác tự đánh giá:

Năm học 2020-2021, bảo đảm 100% cơ sở giáo dục phải hoàn thành công tác tự đánh giá theo các tiêu chuẩn của Bộ GDĐT. Cụ thể:

         + Trường mầm non: Đánh giá theo các tiêu chuẩn ban hành kèm theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài thực hiện theo công văn hướng dẫn số  5942/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 12 năm 2019 của Cục Quản lý chất lượng.

         + Trường tiểu học: Đánh giá theo các tiêu chuẩn ban hành kèm theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài thực hiện theo công văn hướng dẫn số  5932/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 12 năm 2019 của Cục Quản lý chất lượng.

         + Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông: Đánh giá theo các tiêu chuẩn ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài thực hiện theo công văn hướng dẫn số  5932/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 12 năm 2019 của Cục Quản lý chất lượng.

+ Các trung tâm Giáo dục thường xuyên: Đánh giá theo các tiêu chuẩn ban hành kèm theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá trường tiểu học, trường phổ thông và trung tâm GDTX của Bộ GDĐT và Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc quy định định lượng một số tiêu chí trong bộ Tiêu chuẩn đánh giá trung tâm GDTX trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài thực hiện theo công văn hướng dẫn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28 tháng 12 năm 2012 về việc việc hướng dẫn tự đánh giá trường tiểu học, trường phổ thông và trung tâm GDTX của Bộ GDĐT.

2.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác báo cáo tự đánh giá

Thực hiện chủ trương của Bộ GDĐT về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, từ năm học 2020-2021, sở GDĐT đề nghị và các đơn vị thực hiện báo cáo công tác tự đánh giá nhà trường trực tuyến trên hệ thống Vnedu. Sở GDĐT sẽ thống kê, tổng hợp, báo cáo, đánh giá công tác KĐCL của các đơn vị qua số liệu trên hệ thống Vnedu.  

 2.3. Công tác đăng ký đánh giá ngoài để công nhận trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng, trường đạt chuẩn quốc gia

Các trường đăng ký đánh giá ngoài khi đủ điều kiện theo quy định của Bộ GDĐT. Đặc biệt, các trường đã đạt chuẩn quốc gia chủ động rà soát thời hạn của “Giấy công nhận trường đạt chuẩn quốc gia” ở chu kỳ trước để sớm có kế hoạch đánh giá ngoài. Phấn đấu nâng tỷ lệ đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục tăng lên từ 5 đến 10% so với năm học 2019-2020.

- Kế hoạch đánh giá ngoài (ĐGN):


Thời gian nhận hồ sơ đăng ký ĐGN

Đối tượng đăng ký đánh giá ngoài

Trước 30/10/2020

Ưu tiên ĐGN các trường có giấy công nhận trường đạt chuẩn quốc gia hết hiệu lực trước 30/12/2020 và các trường đăng ký KĐCL trong tháng 9,10/2020.

Tháng 11,12/2020

Ưu tiên ĐGN các trường có giấy công nhận trường đạt chuẩn quốc gia hết hiệu lực trước 30/03/2021 và các trường nộp đăng ký KĐCL trong tháng 10,11/2020.

Tháng 3,4/2021

Ưu tiên ĐGN các trường có giấy công nhận trường đạt chuẩn quốc gia hết hiệu lực trước 01/09/2021 và các trường nộp đăng ký KĐCL trong HK2 năm học 2020-2021.

- Căn cứ khung thời gian trên, các cơ sở giáo dục cần chủ động xây dựng kế hoạch đăng ký đánh giá ngoài phù hợp để Sở GDĐT tổ chức ĐGN, công nhận đạt KĐCK và kịp thời đề nghị UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo đúng thời hạn quy định.

- Các phòng GDĐT cần tổ chức kiểm tra kỹ hồ sơ, hệ thống minh chứng và chủ động chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài. Phấn đấu tăng số lượng các trường được đánh giá ngoài thêm từ 5-10% so với năm học 2019-2020.

- Đối với các trường trực thuộc, năm học 2020-2021 bên cạnh việc ĐGN các trường chủ động đăng ký, Sở GDĐT sẽ kiểm tra công tác chỉ đạo của Hiệu trưởng trong việc thực hiện báo cáo tự đánh giá KĐCL theo quy định của Bộ GDĐT và tổ chức kiểm tra, đánh giá ngoài các trường THPT cụ thể như sau:

+ THPT chuyên Lê Quý Đôn;

+ THPT Bà Rịa;

+ THPT Trần Hưng Đạo;

+ THPT Nguyễn Trãi;

+ THPT Hòa Bình;

+ TT GDTX Phú Mỹ.

Sở GDĐT đề nghị các đơn vị triển khai, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

3. Công tác kiểm tra và công nhận thư viện đạt chuẩn

Thực hiện nhiệm vụ về việc phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường và tăng cường cơ sở vật chất cho thư viện nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh và giáo viên, Sở GDĐT đề nghị lãnh đạo các đơn vị tổ chức kiểm tra thư viện của nhà trường theo các các tiêu chuẩn được Bộ quy định Quyết định số 01/2003/BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc ban hành Quy chế tiêu chuẩn Thư viện trường phổ thông; được sử đổi, bổ sung theo Quyết định số 01/2004/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2004 của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn tại công văn 11185/GDTH ngày 17 tháng 12 năm 2004 của Bộ GDĐT.

Quy trình kiểm tra, đăng ký đề nghị công nhận thư viện đạt chuẩn:

- Trường phổ thông tự đánh giá các tiêu chuẩn nói trên theo các biên bản và biểu điểm có mẫu đính kèm công văn và nộp cùng văn bản đề nghị công nhận thư viện đạt chuẩn cho cơ quan quản lý trực tiếp (trường Tiểu học, THCS nộp cho Phòng GDĐT, trường THPT,TTGDTX nộp trục tiếp về Sở).

- Phòng GDĐT kiểm tra, xem xét theo đề nghị của trường Tiểu học, THCS để đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định.

- Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ hồ sơ đề nghị của phòng GDĐT và các trường phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo để thẩm định và ra quyết định công nhận.

(Các quy định về mức điểm, phân loại danh hiệu thư viện, các biểu mẫu và biên bản liên quan có phụ lục có đính kèm).

4. Quản lý kết quả tốt nghiệp, tổ chức cấp phát bằng tốt nghiệp THCS, THPT

Thực hiện quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT theo đúng Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành theo Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ GDĐT.

Trong quá trình thực hiện, đề nghị lãnh đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra hồ sơ kết quả học tập của học sinh, sổ sách cấp phát văn bằng và quản lý chặt chẽ số lượng bằng tốt nghiệp của học sinh còn tồn đọng theo từng năm học. Các phòng GDĐT chuẩn bị đầy đủ máy móc, vật tư thực hiện in ấn nội dung chính xác để hoàn thành việc cấp bằng tốt nghiệp năm 2020 cho học sinh ngay trong học kỳ I năm học 2020-2021.

Trên đây là các nội dung hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ QLGD năm học 2020-2021, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai đầy đủ và kịp thời các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc cần phản ánh, báo cáo kịp thời về Sở GDĐT (phòng Quản lý chất lượng) theo số điện thoại 0254.3542054 hoặc email: phongktkd.sobariavungtau@moet.edu.vn để được phối hợp giải quyết ./.

File đính kèm: Download

725 người đã bình chọn
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin liên quan
1 2 3 4