Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
14772/SGDDT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 28/11/2023
Ngày kết thúc: 10/12/2023
Lượt xem:
23812/SGDDT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 26/09/2023
Ngày kết thúc: 06/10/2023
Lượt xem:
33555/SGDDT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 12/09/2023
Ngày kết thúc: 22/09/2023
Lượt xem:
4 3391/SGDDT-KHTC
Ngày bắt đầu: 31/08/2023
Ngày kết thúc: 10/09/2023
Lượt xem:
5 2884/SGDDT-GDMNTH
Ngày bắt đầu: 09/08/2023
Ngày kết thúc: 19/08/2023
Lượt xem:
62752/SGDDT-VP
Ngày bắt đầu: 03/08/2023
Ngày kết thúc: 13/08/2023
Lượt xem:
7 2509/SGDDT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 17/07/2023
Ngày kết thúc: 27/07/2023
Lượt xem:
8 1993/SGDDT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 13/06/2023
Ngày kết thúc: 23/06/2023
Lượt xem:
91688/SGDDT-VP
Ngày bắt đầu: 19/05/2023
Ngày kết thúc: 29/05/2023
Lượt xem:
101183/SGDDT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 12/04/2023
Ngày kết thúc: 22/04/2023
Lượt xem:
1189/SGDDT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 12/01/2023
Ngày kết thúc: 22/01/2023
Lượt xem:
123604/SGDDT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 28/10/2022
Ngày kết thúc: 28/11/2022
Lượt xem:
133672/SGDDT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 01/11/2022
Ngày kết thúc: 15/11/2022
Lượt xem:
143120/SGDĐT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 22/09/2022
Ngày kết thúc: 22/10/2022
Lượt xem:
151353/SGDDT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 13/05/2022
Ngày kết thúc: 13/06/2022
Lượt xem:
161148/SGDDT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 25/04/2022
Ngày kết thúc: 30/04/2022
Lượt xem:
1731/SGDDT-KHTC
Ngày bắt đầu: 07/01/2022
Ngày kết thúc: 17/01/2022
Lượt xem:
183009/SGDDT-VP
Ngày bắt đầu: 25/11/2021
Ngày kết thúc: 25/12/2021
Lượt xem:
1924/SGDDT-TCCB
Ngày bắt đầu: 03/01/2020
Ngày kết thúc: 08/01/2020
Lượt xem:
201907/SGDDT-TCCB
Ngày bắt đầu: 26/09/2019
Ngày kết thúc: 01/10/2019
Lượt xem:
211811/SGDDT-VP
Ngày bắt đầu: 18/09/2019
Ngày kết thúc: 30/09/2019
Lượt xem:
221796/SGDDT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 16/09/2019
Ngày kết thúc: 28/09/2019
Lượt xem:
23DeAnGDTM2019
Ngày bắt đầu: 11/09/2019
Ngày kết thúc: 22/09/2019
Lượt xem:
241816/SGDDT-TCCB
Ngày bắt đầu: 17/09/2019
Ngày kết thúc: 20/09/2019
Lượt xem:
25DuThaoCNTT20192020
Ngày bắt đầu: 09/09/2019
Ngày kết thúc: 19/09/2019
Lượt xem:
26/SGDĐT-VP
Ngày bắt đầu: 19/08/2019
Ngày kết thúc: 27/08/2019
Lượt xem:
271504/SGDĐT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 06/08/2019
Ngày kết thúc: 12/08/2019
Lượt xem:
281478/SGDĐT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 31/07/2019
Ngày kết thúc: 06/08/2019
Lượt xem:
2932/2015/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 01/05/2019
Ngày kết thúc: 31/05/2019
Lượt xem:
Thông báo