Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Công văn số: 30/SGDDT-GDTrHTX, ngày 07 tháng 01 năm 2020 V/v hướng dẫn báo cáo tổng kết năm 2019 của các trung tâm ngoại ngữ, tin học

Kính gửi: Giám đốc các trung tâm ngoại ngữ; tin học; ngoại ngữ-tin học. Thực hiện nhiệm vụ năm 2019 đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (gọi tắt là trung tâm); Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trung tâm ngoại ngữ, tin học báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 với nội dung cụ thể như sau:
Xem chi tiết: tại đây...
338 người đã bình chọn