Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Danh sách các văn bản chỉ đạo thi tuyển sinh đầu cấp, thi THPT năm 2020 (Cập nhật văn bản mới hàng ngày ...)

TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẦU CẤP
& THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020
-------------------------------------------------------------------------------
1. Văn bản Bộ GD&DT: Đang cập nhật ...

2. Văn bản UBND tỉnh: Đang cập nhật ...

3. Văn bản Sở GD&DT: 

- Số: 532/QD-SGDDT, ngày 08 tháng 08 năm 2020 Quyết định V/v thành lập Ban chấm thi tự luận – Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Hội đồng thi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Số: 1512/TB-SGDDT, ngày 08 tháng 08 năm 2020 Thông báo V/v miễn bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT và miễn tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT, năm 2020

- Số: 1513/SGDDT-VP, ngày 08 tháng 08 năm 2020 V/v đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong Kỳ thi TN THPT năm 2020

- Số: 531/QD-SGDDT, ngày 07 tháng 08 năm 2020 Quyết định V/v thay đổi nhân sự tại các Điểm coi thi, Ban coi thi – Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, tại Hội đồng thi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Số: 476/QĐ-SGDDT, ngày 05 tháng 08 năm 2020 Quyết định V/v thành lập tổ kiểm tra việc ban hành các văn bản của Hội đồng thi và rà soát các điều kiện tổ chức thi THPT năm 2020

- Số: 470/QD-SGDDT, ngày 05 tháng 08 năm 2020 Quyết định V/v thành lập Ban chấm thi trắc nghiệm – Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Hội đồng thi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Số: 455/QD-SGDDT, ngày 31 tháng 07 năm 2020 Quyết định V/v thành lập ban coi thi - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại hội đồng thi Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Số: 1315/SGDDT-TTr, ngày 14 tháng 07 năm 2020 V/v tổ chức hội nghị hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.

- Số: 1301/SGDDT-QLCL, ngày 13 tháng 07 năm 2020 V/v triệu tập đại biểu dự tập huấn nghiệp vụ thi năm 2020.

- Số: 403/QD-SGDDT, ngày 13 tháng 07 năm 2020 Quyết định V/v hành lập Điểm coi thi, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, năm học 2020-2021

2333 người đã bình chọn
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin liên quan
1 2 3 4 5