Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số: 1119/SGDDT-QLCL, ngày 18 tháng 06 năm 2020 V/v quy điịnh thu hồ sơ đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH, CĐ năm 2020

Kính gửi:

-         Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông;

-         Giám đốc các trung tâm Giáo dục thường xuyên.

 

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ GDĐT, về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT và công văn số 2115/BGDĐT-QLCL ngày 12/6/2020, về việc hướng dẫn công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Bộ GDĐT;

Sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn các trường THPT, Giám đốc TTGDTX huyện, thị xã, thành phố thực hiện thu hồ sơ đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH, CĐ năm 2020. Văn bản này thay cho khoản b, mục 1 công văn 1092/SGDĐT-QLCL, ngày 15/6/2020 của Sở GDĐT.

1.   Thông tin về hội đồng thi

- Tên hội đồng thi: Sở GDĐT Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Mã hội đồng thi: 52

2. Nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi

Các trường THPT, các trung tâm GDTX tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh là các điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) của học sinh đang học lớp 12 và của thí sinh tự do.

3. Thời gian nhận hồ sơ: từ 15/6/2020 đến 30/06/2020

4. Quy định về thu hồ sơ đăng ký dự thi:

Thực hiện theo Điều 13, Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 và phụ lục II, đính kèm công văn 2115/BGDDT-QLCL ngày 12/6/2020 của Bộ GDĐT. Cụ thể:

a)   Đối với thí sinh đang là học sinh lớp 12 năm học 2019-2020

Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

- 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau (phiếu số 1 và phiếu số 2);

- Bản photocopy 2 mặt Chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân. Bản photo phải trên 1 mặt giấy A4;

- 2 ảnh màu 4x6 cm, kiểu CMND, được chụp trước ngày thi không quá 6 tháng, đựng trong một phong bì nhỏ. Chú ý sau ảnh phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh. Ngoài ra, phải có thể 1 ảnh để dán vào vị trí đã xác định ở mặt trước bì đựng phiếu ĐKDT;

- Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Để được hưởng chế độ ưu tiên liên quan đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, thí sinh phải có bản sao Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú;

- Học bạ THPT hoặc học bạ GDTX cấp THPT.

b) Đối với thí sinh đã học xong chương trình cấp THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước

Hồ sơ đăng ký dự thi ngoài các hồ sơ ở mục (a) như trên phải có thêm:

- Bản sao bằng tốt nghiệp THCS;

- Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh đã dự thi năm trước xác nhận;

- Giấy xác nhận của trường phổ thông nơi thí sinh học lớp 12 hoặc nơi thí sinh đăng ký dự thi về xếp loại học lực đối với những học sinh xếp loại kém về học lực quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Quy chế.

c) Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT

Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

- Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT;

- 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau (phiếu số 1 và phiếu số 2);

- 2 ảnh màu 4x6 cm, kiểu CMND, được chụp trước ngày thi không quá 6 tháng, đựng trong một phong bì nhỏ. Chú ý sau ảnh phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh. Ngoài ra, phải có thể 1 ảnh để dán vào vị trí đã xác định ở mặt trước bì đựng phiếu ĐKDT;

- Bản sao Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có) liên quan đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú theo Quy chế tuyến sinh.

d) Đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp

 Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

- 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau (phiếu số 1 và phiếu số 2);

- 2 ảnh màu 4x6 cm, kiểu CMND, được chụp trước ngày thi không quá 6 tháng, đựng trong một phong bì nhỏ. Chú ý sau ảnh phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh. Ngoài ra, phải có thể 1 ảnh để dán vào vị trí đã xác định ở mặt trước bì đựng phiếu ĐKDT;

- Bản sao Bằng tốt nghiệp THCS;

- Bản sao Bằng tốt nghiệp trung cấp;

- Bản sao Sổ học tập hoặc bảng điểm học các môn văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ GDĐT.

5. Quy định ký xác nhận thông tin ĐKDT

- Sau khi các trường THPT, TTGDTX  hoàn thành việc nhập dữ liệu ĐKDT của thí sinh vào Hệ thống Quản lý thi, tiến hành in thông tin ĐKDT của thí sinh từ Hệ thống QLT, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc người được phân công để trường tổ chức tự kiểm tra và kiểm tra chéo trong khu vực. Sau đó cho học sinh rà soát, ký xác nhận để phục vụ công tác lưu trữ.

Chú ý: Sau ngày 30/6/2020, kết thúc thời hạn ĐKDT, thí sinh không được thay các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký.

6. Một số lưu ý khi về chọn bài thi, môn thi, đăng ký dự thi

- Thí sinh có học bạ học theo chương trình nào thì phải đăng ký dự thi theo quy định dành cho chương trình đó.

- Thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT chỉ được ĐKDT một bài thi tổ hợp (KHTN hoặc KHXH).

- Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT chỉ được ĐKDT các môn thi thành phần trong cùng một bài thi tổ hợp.

- Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh được chọn dự thi một trong 6 (sáu) ngôn ngữ
sau: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức hoặc TiếngNhật. Thí sinh được đăng ký thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang họctại trường phổ thông;
thí sinh là học viên GDTX được ĐKDT bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh ĐH, CĐ.

- Các trường hợp thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận
tốt nghiệp THPT thực hiện theo khoản đ, mục 2, 2115/BGDDT-QLCL ngày 12/6/2020 của Bộ GDĐT.

- Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự thi tại trường, tổ chức hoàn thiện dữ liệu đăng ký dự thi trước 30/6/2020; Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi; Báo cáo các sai sót trong đăng ký xét tốt nghiệp THPT (nếu có), nộp hồ sơ các thí sinh được đề nghị miễn thi tốt nghiệp THPT về Sở GDĐT trước 20/7/2020.

7. Quy định về giá dịch vụ tuyển sinh ĐH-CĐ (lệ phí xét tuyển ĐH,CĐ)

Thực hiện ổn định như năm 2019, phòng KHTC sở GDĐT sẽ có văn bản hướng dẫn, quy định cụ thể việc thu và nộp lệ phí xét tuyển ĐH,CĐ về sở GDĐT.

 Trên đây là các nội dung quy định về đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH-CĐ năm 2020. Sở GDĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc liên hệ ngay với Sở GDĐT (Phòng QLCL) theo số: 0254.3542054 để được hướng dẫn, giải  quyết./.

File đính kèm: Download

727 người đã bình chọn
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin liên quan
1 2 3 4 5