Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số: 1092/SGDDT-QLCL, ngày 15 tháng 06 năm 2020 V/v triển khai công tác đăng ký thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH, CĐ năm 2020

Kính gửi:

-         Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông;

-         Giám đốc các trung tâm Giáo dục thường xuyên.

 

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ GDĐT;

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 ngày 7 tháng 5 năm 2020 về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của Bộ GDĐT;

Căn cứ công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 5 năm 2020 về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của Bộ GDĐT.

    Sở giáo dục và đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc TTGDTX huyện, thị xã, thành phố khẫn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, đăng ký xét tuyển Đại học – Cao đẳng

Mỗi trường THPT, trung tâm GDTX (gọi tắt là các trường phổ thông) là một điểm điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) của học sinh đang học lớp 12 và của thí sinh tự do. Các quy định về mã trường trường phổ thông, danh sách các điểm tiếp nhận hồ sơ, danh sách khu vực ưu tiên thực hiện theo các có file đính kèm.

a) Thời gian nhận hồ sơ ĐKDT: từ 15/6/2020 đến 30/06/2020;

b) Quy định về hồ sơ ĐKDT: thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Cục Quản lý chất lượng và năm 2020.

- Đối với thí sinh đang là học sinh lớp 12

+ 2 phiếu ĐKDT (phiếu số 1 và phiếu số 2);

+ Bản photocopy 2 mặt Chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân. Bản photo phải trên 1 mặt giấy A4

+ 2 ảnh 4x6 cm đựng trong một phong bì nhỏ. Chú ý sau ảnh phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh. Ngoài ra, phải có thể 1 ảnh để dán vào vị trí đã xác định ở mặt trước bì đựng phiếu ĐKDT.

+ 2 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

+ Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Để được hưởng chế độ ưu tiên liên quan đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, thí sinh phải có bản sao Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Đối với thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT 

Thí sinh tự do chưa có tốt nghiệp có thể gồm thí sinh đã dự thi THPT quốc gia các năm trước nhưng chưa đỗ tốt nghiệp và thí sinh không đủ điều kiện dự thi kỳ thi THPT quốc gia các năm trước. 

Hồ sơ ĐKDT tốt nghiệp THPT với thí sinh tự do chưa tốt nghiệp gồm:

+ 2 phiếu ĐKDT giống nhau 

+ 2 ảnh 4x6 cm đựng trong một phong bì nhỏ. Chú ý sau ảnh phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh. Ngoài ra, phải có thể 1 ảnh để dán vào vị trí đã xác định ở mặt trước bì đựng phiếu ĐKDT.

+ Bản photocopy 2 mặt Chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân. Bản photo phải trên 1 mặt giấy A4

+ 2 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

+ Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Để được hưởng chế độ ưu tiên liên quan đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, thí sinh phải có bản sao Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú.

+ Học bạ THPT; học bạ hoặc Phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với GDTX (bản sao);

+ Bằng tốt nghiệp THCS hoặc trung cấp (bản sao)

+ Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh đã dự thi năm trước xác nhận

+ Thí sinh tự do bị mất bản chính học bạ THPT có nguyện vọng được dự thi năm 2019 phải có xác nhận lại bản sao học bạ được cấp, trên cơ sở đối chiếu với hồ sơ lưu của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc căn cứ vào hồ sơ dự thi của các kỳ thi trước.

+ Riêng đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp không có học bạ THPT hoặc học bạ GDTX cấp THPT đăng ký dự thi để lấy kết quả xét tuyển vào đại học, xét tuyển vào cao đẳng, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hoá THPT theo quy định.

Đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT

+ 2 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau

+ Bằng tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp (bản sao)

+ 2 ảnh cỡ 4x6 cm

+ 2 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh. 

+ CMT nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân công chứng

+ Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có). Để được hưởng chế độ ưu tiên liên quan đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, thí sinh phải có bản sao Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú.

2. Đăng ký xét tốt nghiệp trung học phổ thông

- Học sinh chưa tốt nghiệp THPT, ngoài hồ sơ ĐKDT, nộp phiếu đăng ký xét tốt nghiệp THPT theo mẫu của Cục QLCL phát hành. Thông tin ghi trên phiếu phải thật chính xác, không được tẩy xóa.

- Khi nhận hồ sơ, cần chú ý kiểm tra kỹ điểm trung bình cả năm, điểm bảo lưu của học sinh (nếu có), tổ chức tốt khâu kiểm tra kỹ hồ sơ, kiểm tra chéo hồ sơ giữa các đơn vị và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin này khi nhập lên hệ thống quản lý thi.

-  Công tác đăng ký xét tốt nghiệp THPT hoàn thành trước ngày 20/07/2020.

3. Về công tác đăng ký tuyển sinh ĐH, CĐ

a. Quy định về đăng ký xét tuyển

- Thí sinh phải tìm hiểu thông tin tuyển sinh, phương thức tuyển sinh của trường Đại học, Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non (gọi chung là Đại học) mà mình muốn dự tuyển tại cổng thông tin tuyển sinh https://thituyensinh.vn  của Bộ GDĐT hoặc tại cổng thông tin riêng của từng trường Đại học.

- Các trường THPT cử cán bộ hướng dẫn chi tiết cho thí sinh đăng ký hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ của thí sinh;

- Nộp hồ sơ đăng ký dự thi theo mẫu quy định của Bộ GD-ĐT trước ngày 30/6/2020:

+ Đối với học sinh đang học lớp 12: nộp trường THPT đang học;

+ Đối với thí sinh tự do: nộp về trường THPT trên địa bàn cư trú;

+ Đối với thí sinh tự do là chiến sĩ công an, quân nhân tại ngũ: nộp hồ sơ tại THPT Châu Thành, THPT Hòa Bình, THPT Vũng Tàu, THPT Phú Mỹ.

b. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

- Thực hiện theo Mục II của Công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22/5/2020.

- Ưu tiên khu vực đối với thí sinh học tại các trường THPT cần xác định năm học cụ thể, phải nhập mã trường THPT tương ứng với năm học đó (các trường THPT Phú Mỹ, THPT Trần Hưng Đạo, TTGDTX Phú Mỹ mỗi đơn vị có 02 mã tương ứng với thời điểm trước và sau ngày 12/4/2018).

- Ưu tiên khu vực đối với thí sinh được hưởng theo hộ khẩu cần xác định năm học cụ thể tương ứng với loại Xã/Phường (Khó khăn hay Đặc biệt khó khăn) tương ứng với năm học đó (Thị trấn Ngãi Giao, xã Bình Trung huyện Châu Đức có 02 mã xã trường ứng với trước và sau 28/4/2017).

- Danh mục trường THPT; Danh mục các xã khó khăn, đặc biệt khó khăn; Danh mục khu vực ưu tiên: Phụ lục đính kèm.

c. Chế độ tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

- Thực hiện theo Mục III của Công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22/5/2020.

- Thí sinh thuộc diện trên nộp Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trực tiếp về Sở GDĐT (phòng QLCL) trước ngày 20/7/2020.

4. Quy định kiểm tra và kiểm tra chéo hồ sơ ĐKDT

a) Tự kiểm tra: Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc TTGDTX tổ chức tự kiểm tra hồ sơ ĐKDT của đơn vị mình với thông tin đã nhập trên hệ thống trước ngày 29/06/2020;

b) Kiểm tra chéo hồ sơ giũa các đơn vị trên cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố: sở GDĐT đề nghị Cụm trưởng tổ chức phân công kiểm tra chéo hồ sơ giữa các đơn vị trước ngày 18/07/2020;

Ghi chú: công tác tự kiểm tra, kiểm tra chéo phải lập biên bản và báo cáo kết quả kiểm tra về Sở GDĐT (phòng QLCL) ngay sau khi kết thúc.

5. Công tác thanh tra, kiểm tra

Thanh tra Bộ, thanh tra tỉnh và Ban chỉ đạo thi của tỉnh sẽ tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra từng đơn vị trước kỳ thi để nắm bắt tình hình về công tác ôn tập, chuẩn bị của các trường. Các đơn vị cần chuẩn bị tốt và soát các tất cả các vấn đề liên quan, chủ động thực hiện và báo cáo gấp những khó khăn, vướng mắc để kịp thời xử lý (đặc biệt là các trường được chọn làm địa điểm tổ chức kỳ thi).

6. Tổ chức thực hiện

 Các trường THPT, TTGDTX tổ chức thực hiện các nội dung sau:

- Mỗi trường THPT, trung tâm GDTX thành lập 01 tổ thu nhận hồ sơ có phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân; Cử cán bộ, giáo viên có trách nhiệm hướng dẫn học sinh làm hồ sơ và thường trực ở trường để thu, kiểm tra hồ sơ; tư vấn, giải thích cho học sinh rõ về chính sách ưu tiên, khuyến khích, bảo lưu điểm…theo Quy chế thi của Bộ GDĐT. Thực hiện kiểm tra hồ sơ và kiểm tra chéo trên địa bàn huyện (thị xã/thành phố) theo quy định;

- Tổ chức hướng dẫn học sinh bổ sung các loại giấy tờ (có xác nhận của cơ quan chức năng) để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có); trước ngày 30 tháng 6 năm 2020;

- Tiến hành xác minh chứng chỉ ngoại ngữ của học sinh đề nghị được miễn thi ngoại ngữ. Chú ý thời hạn của chứng chỉ tính đến 8/8/2020;

- Lập danh sách học sinh đề nghị miễn thi ngoại ngữ của trường, Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu nộp cung bản photo (có công chứng) về Sở GDĐT (phòng QLCL) trước 15/07/2020;

- Chuẩn bị đủ hồ sơ, máy vi tính có kết nối internet, máy in màu, máy ảnh kỹ thuật số … để phục vụ tốt cho học sinh ĐKDT và cập nhật thông tin của thí sinh lên hệ thống phần mềm quản lý thi THPT của Bộ GDĐT;

- Các trường THPT được chọn làm Điểm thi, rà soát CSVC, điều kiện tổ chức theo quy định, báo cáo kịp thời về Sở những khó khăn, vướng mắc (nếu có);

Trên đây là các nội dung triển khai về đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH-CĐ năm 2020. Sở GDĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc liên hệ ngay với Sở GDĐT (Phòng QLCL) theo số: 0254.3542054 để được hướng dẫn, giải  quyết./.

File đính kèm: Download

2314 người đã bình chọn
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin liên quan
1 2 3 4 5