Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

STT

TÊN VĂN BẢN

LINK

1

TT 17/2018 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 Ban hanh Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học

Tải về

2

TT 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 Ban hanh Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học

Tải về

3

TT 19/2018 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 Ban hanh Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non

Tải về

4

TT 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

Tải về

5

CV 5932/BGDĐT-QLCL ngày ngày 22 tháng 12 năm 2018Về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông

Tải về

6

CV 5942/BGDĐT-QLCL ngày ngày 22 tháng 12 năm 2018Về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non

Tải về

7

TT 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2022 Ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông

Tải về

 

10 người đã bình chọn