Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Danh sách các trường Kiểm định chất lượng từ năm 2019 đến 2022

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG KĐCL TỪ NĂM 2019 - NAY
STT Trường Huyện cấp độ Số QĐ Ngày tháng năm Số vào sổ Cấp học File
đính kèm
1 TH Tóc Tiên thị xã Phú Mỹ 2 66 10 2 2020 04/1920 TH Tải về
2 TH Thống Nhất huyện Xuyên Mộc 2 188 06 4 2020 08/1920 TH Tải về
3 TH Phước Bửu huyện Xuyên Mộc 2 189 06 4 2020 09/1920 TH Tải về
4 TH Bình Châu huyện Xuyên Mộc 2 187 06 4 2020 10/1920 TH Tải về
5 TH Đặng Văn Dực huyện Long Điền 2 165 24 3 2020 11/1920 TH Tải về
6 TH Lương Thế Vinh huyện Long Điền 2 186 06 4 2020 12/1920 TH Tải về
7 TH Nguyễn Thị Minh Khai huyện Châu Đức 3 246 21 5 2020 13/1920 TH Tải về
8 TH Cao Văn Ngọc huyện Côn Đảo 3 461 03 8 2020 19/1920 TH Tải về
9 TH Trương Công Định thành phố Vũng Tàu 3 693 01 9 2020 24/1920 TH Tải về
10 TH Phước Hải 2 huyện Đất Đỏ 3 575 21 8 2020 23/1920 TH Tải về
11 TH Chu Văn An huyện Long Điền 2 736 16 9 2020 25/1920 TH Tải về
12 TH Cao Văn Ngọc huyện Long Điền 3 738 16 9 2020 26/1920 TH Tải về
13 TH Lê Hồng Phong huyện Long Điền 2 737 16 9 2020 27/1920 TH Tải về
14 TH Hoàng Văn Thụ huyện Long Điền 2 735 16 9 2020 28/1920 TH Tải về
15 TH Quang Trung thành phố Vũng Tàu 3 883 28 10 2020 2021/01 TH Tải về
16 TH Lê Thành Duy thành phố Bà Rịa 3 1050 09 12 2020 2021/02 TH Tải về
17 TH Lộc An huyện Đất Đỏ 2 1111 23 12 2020 2021/03 TH Tải về
18 TH Lê Lợi huyện Long Điền 2 35 8 1 2021 2021/05 TH Tải về
19 TH Nguyễn Bỉnh Khiêm huyện Long Điền 2 33 8 1 2021 2021/06 TH Tải về
20 TH Long Liên huyện Long Điền 3 43 11 1 2021 2021/07 TH Tải về
21 TH Nguyễn Hùng Mạnh huyện Đất Đỏ 2 46 11 1 2021 2021/08 TH Tải về
22 TH Lý Tự Trọng huyện Long Điền 2 98 26 1 2021 2021/10 TH Tải về
23 TH Nguyễn Bá Ngọc thành phố Bà Rịa 3 100 26 1 2021 2021/11 TH Tải về
24 Tiểu học Long Hương thành phố Bà Rịa 2 165 05 3 2021 2021/15 TH Tải về
25 Tiểu học Kim Đồng huyện Long Điền 2 164 05 3 2021 2021/16 TH Tải về
26 Tiểu học Phạm Ngũ Lão huyện Long Điền 2 185 05 3 2021 2021/17 TH Tải về
27 Tiểu học Bàu Lâm huyện Xuyên Mộc 2 262 07 4 2021 2021/18 TH Tải về
28 Tiểu học Phước Tân huyện Xuyên Mộc 2 263 07 4 2021 2021/19 TH Tải về
29 Tiểu học Hòa Hiệp huyện Xuyên Mộc 2 310 26 4 2021 2021/20 TH Tải về
30 Tiểu học Bưng Riềng huyện Xuyên Mộc 2 309 26 4 2021 2021/21 TH Tải về
31 Tiểu học Tam Phước huyện Long Điền 2 368 14 5 2021 2021/24 TH Tải về
32 Tiểu học Long Điền huyện Long Điền 2 364 14 5 2021 2021/25 TH Tải về
33 Tiểu học Trần Phú huyện Xuyên Mộc 2 366 14 5 2021 2021/26 TH Tải về
34 Tiểu học Hạ Long thành phố Vũng Tàu 3 573 02 8 2021 2021/35 TH Tải về
35 Tiểu học Trường Sơn thành phố Bà Rịa 2 580 02 8 2021 2021/36 TH Tải về
36 Tiểu học Phan Bội Châu thành phố Bà Rịa 2 576 02 8 2021 2021/37 TH Tải về
37 Tiểu học Nguyễn Thị Hoa huyện Đất Đỏ 3 108 10 3 2022 2022TH TH Tải về
38 Tiểu học Võ Thị Sáu huyện Đất Đỏ 2 108 10 3 2022 2022TH TH Tải về
39 Tiểu học Thắng Nhất thành phố Vũng Tàu 2 108 10 3 2022 2022TH TH Tải về
40 Tiểu học Hòa Hưng huyện Xuyên Mộc 2 108 10 3 2022 2022TH TH Tải về
41 Tiểu học Hòa Hội huyện Xuyên Mộc 2 108 10 3 2022 2022TH TH Tải về
42 Tiểu học Kim Đồng huyện Xuyên Mộc 2 108 10 3 2022 2022TH TH Tải về
43 Tiểu học Bình Giã huyện Châu Đức 2 108 10 3 2022 2022TH TH Tải về
44 Tiểu học Chu Văn An huyện Châu Đức 2 108 10 3 2022 2022TH TH Tải về
45 Tiểu học Gò Cát huyện Xuyên Mộc 2 108 10 3 2022 2022TH TH Tải về
46 Tiểu học Hắc Dịch thị xã Phú Mỹ 2 108 10 3 2022 2022TH TH Tải về
47 Tiểu học Phước Hải 3 huyện Đất Đỏ 2 108 10 3 2022 2022TH TH Tải về
48 THCS Nguyễn Huệ huyện Long Điền 2 998 19 11 2019 02/1920 THCS Tải về
49 THCS Nguyễn Thị Định huyện Long Điền 2 999 19 11 2019 03/1920 THCS Tải về
50 THCS Lê Hồng Phong thị xã Phú Mỹ 2 151 18 3 2020 06/1920 THCS Tải về
51 THCS Huỳnh Tịnh Của huyện Long Điền 2 192 14 4 2020 07/1920 THCS Tải về
52 THCS Kim Long huyện Châu Đức 2 245 21 5 2020 14/1920 THCS Tải về
53 THCS Phạm Hữu Chí huyện Long Điền 2 244 21 5 2020 15/1920 THCS Tải về
54 THCS Trần Đại Nghĩa thành phố Bà Rịa 2 463 03 8 2020 18/1920 THCS Tải về
55 THCS Phước Thạnh huyện Đất Đỏ 2 576 21 8 2020 21/1920 THCS Tải về
56 THCS Hà Huy Tập huyện Châu Đức 2 577 21 8 2020 22/1920 THCS Tải về
57 THCS Lê Lợi huyện Châu Đức 2 1139 29 12 2020 2021/04 THCS Tải về
58 THCS Lê Quang Cường thành phố Bà Rịa 3 169 05 3 2021 2021/12 THCS Tải về
59 THCS Thắng Nhất thành phố Vũng Tàu 1 167 05 3 2021 2021/13 THCS Tải về
60 THCS Trần Phú thành phố Vũng Tàu 2 166 05 3 2021 2021/14 THCS Tải về
61 THCS Phước Tân huyện Xuyên Mộc 2 343 10 5 2021 2021/23 THCS Tải về
62 THCS Quang Trung huyện Châu Đức 2 574 02 8 2021 2021/28 THCS Tải về
63 THCS Phan Bội Châu huyện Châu Đức 2 570 02 8 2021 2021/29 THCS Tải về
64 THCS Xà Bang huyện Châu Đức 2 568 02 8 2021 2021/30 THCS Tải về
65 THCS Mạc Đĩnh Chi huyện Long Điền 2 592 09 8 2021 2021/31 THCS Tải về
66 THCS Phạm Hồng Thái huyện Long Điền 2 594 09 8 2021 2021/32 THCS Tải về
67 THCS Nguyễn An Ninh thành phố Vũng Tàu 3 724 25 8 2021 2021/33 THCS Tải về
68 THCS Phước Thắng thành phố Vũng Tàu 2 786 31 8 2021 2021/34 THCS Tải về
69 THCS Nguyễn Văn Linh thành phố Vũng Tàu 2 108 10 3 2022 2022THCS THCS Tải về
70 THCS Huỳnh Khương Ninh thành phố Vũng Tàu 2 108 10 3 2022 2022THCS THCS Tải về
71 THCS Tân Hưng thành phố Bà Rịa 2 108 10 3 2022 2022THCS THCS Tải về
72 THCS Phước Nguyên thành phố Bà Rịa 2 108 10 3 2022 2022THCS THCS Tải về
73 THCS Nguyễn Trãi thành phố Bà Rịa 2 108 10 3 2022 2022THCS THCS Tải về
74 THCS Đất Đỏ huyện Đất Đỏ 2 108 10 3 2022 2022THCS THCS Tải về
75 THPT Võ Thị Sáu huyện Đất Đỏ 2 871 16 10 2019 01/1920 THPT Tải về
76 THPT Xuyên Mộc huyện Xuyên Mộc 2 93 21 2 2020 05/1920 THPT Tải về
77 THPT Dương Bach Mai huyện Đất Đỏ 2 460 03 8 2020 17/1920 THPT Tải về
78 THPT Vũng Tàu thành phố Vũng Tàu 3 70 18 1 2021 2021/09 THPT Tải về
79 THPT Phú Mỹ thị xã Phú Mỹ 3 275 12 4 2021 THPT Tải về
80 THPT Chuyên Lê Quý Đôn thành phố Vũng Tàu 370 14 5 2021 THPT Tải về
81 THPT Nguyễn Trãi huyện Châu Đức 2 348 10 5 2021 2021/22 THPT Tải về
82 THPT Hòa Bình huyện Xuyên Mộc 2 578 02 8 2021 2021/27 THPT Tải về
83 THPT Trần Hưng Đạo thị xã Phú Mỹ 2 108 10 3 2022 2022THPT THPT Tải về
84 THPT Trần Nguyên Hãn thành phố Vũng Tàu 3 108 10 3 2022 2022THPT THPT Tải về
85 THPT Hòa Hội huyện Xuyên Mộc 2 108 10 3 2022 2022THPT THPT Tải về

10 người đã bình chọn