Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Cẩm nang chuyển đổi số

Thực hiện Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 06/08/2021 của
UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Phê duyệt Chương trình hành động thực hiện
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông
minh gắn với cải cách hành chính.

Cẩm nang chuyển đổi số: https://dx.mic.gov.vn/

1153 người đã bình chọn