Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Công văn số: 584/SGDDT-VP, ngày 08 tháng 03 năm 2022 V/v tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến


349 người đã bình chọn
Tin liên quan
1 2