Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Báo cáo số: 315/BC-SGDDT, ngày 31 tháng 03 năm 2022 V/v quản lý thông tin BDTX cho GV và CBQL CSGDPT (Báo cáo TEMIS) của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm học 2020-2021