Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
V/v đề nghị UBND tỉnh triển khai Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Số ký hiệu văn bản 2477/SGDDT-KHTC
Ngày ban hành 12/06/2024
Ngày hiệu lực 12/06/2024
Trích yếu nội dung V/v đề nghị UBND tỉnh triển khai Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Văn Ba
Tài liệu đính kèm 2477-SGDDT-KHTC_24.rar