Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Công văn số: 1750/SGDDT-QLCL, ngày 24 tháng 07 năm 2021 V/v đề nghị các trường THPT ,TTGDTX khẩn trương khảo sát nguyện vọng thí sinh dự thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Kính gửi:   

- Hiệu trưởng trường trung học phổ thông;

- Giám đốc trung tâm Giáo dục thường xuyên. 

Thực hiện Công văn số 2998/BGDĐT-QLCL ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và Công văn số 2515/BGDĐT-QLCL ngày 17 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

        Trước tình hình dịch Covid diễn biến phức tạp tại các tỉnh thành phía Nam, Bộ GDĐT đang xem xét chủ trương xét đặt cách tốt nghiệp THPT cho thí sinh dự thi đợt 2 chỉ để xét tốt nghiệp THPT. Để kịp thời nắm bắt nguyện vọng của thí sinh dự thi đợt 2 trong tình hình mới và báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, làm căn cứ đề xuất với Bộ GDĐT, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc TTGDTX liên hệ trực tiếp với từng thí sinh thi đợt 2, nắm rõ nguyện vọng dự thi của thí sinh (xét tốt nghiệp THPT hay lấy điểm xét tuyển đại học, Cao đẳng) báo cáo gấp về Sở GDĐT trước 16g30 ngày 25/7/2021 qua hệ thống văn bản idest và Email: phongktkd.sobariavungtau@moet.du.vn.

        Lưu ý: Các thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng có thể tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của các trường đại học hoặc tham gia xét tuyển bằng học bạ theo quy định của trường đại học.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung trên để Sở Giáo dục và đào tạo có cơ sở báo cáo và đề xuất chủ trương với Bộ GDĐT tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh cho phù hợp./.

(Đính kèm văn bản danh sách thí sinh dự thi đợt 2 của tỉnh)

Xem chi tiết: Tại đây ... 

Download văn bản kết quả TN THPT 2021: tại đây ...

Nơi nhận:                                                                  

- Như kính gửi;

- UBND tỉnh (b/c);

- Đ/c Trần Văn Tuấn, PCT UBND tỉnh (b/c);

- Lãnh đạo sở (b/c);                                  

- Lưu VT, QLCL.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Thị Ngọc Châu

729 người đã bình chọn
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin liên quan
1 2 3 4 5