Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông báo số: 1749/TB-SGDDT, ngày 24 tháng 07 năm 2021 V/v kết quả xét tuyển vào lớp 10 thpt năm học 2021-2022

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2021-2022

Tải về tại đây: Download

 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn 6047/UBND-VP ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc điều chỉnh phương án, kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022;

Căn cứ Công văn 1467/SGDĐT-QLCL ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác xét tuyển vào lớp 10 trường THPT năm học 2021-2022 và báo cáo về dữ liệu đăng ký xét tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 của Hiệu trưởng các trường THPT;

Sở GDĐT công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT năm học 2021-2022: theo bảng đính kèm.

Sở GDĐT đề nghị các trường THPT niêm yết kết quả, thông báo cho phụ huynh và học sinh biết để thực hiện. Việc bàn giao hồ sơ của các thí sinh đỗ theo nguyện vọng 2 (NV2) cho các trường THPT liên quan và trả hồ sơ cho thí sinh không trúng tuyển chỉ thực hiện sau khi kết thúc giản cách xã hội theo Quyết định của UBND tỉnh.

Nhận được thông báo này, Sở GDĐT đề nghị các trường THPT nghiêm túc thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ với phòng Quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo theo số điện thoại 0254.3542054 để được giải đáp./.

Xem chi tiết: tại đây ...

  Nơi nhận:

- BCĐ thi tỉnh (b/c);

- Ông Trần Văn Tuấn, PCT UBND tỉnh (b/c);

- Các trường THPT, các phòng GDĐT (t/h); 

- Website Sở GDĐT;

- Báo Bà Rịa -Vũng Tàu (đưa tin);

- Lưu VT,QLCL.                              

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu

732 người đã bình chọn
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin liên quan
1 2 3 4 5