Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Công văn số: 54/SGDDT-KHTC, ngày 09 tháng 01 năm 2020 V/v đóng góp ý kiến kế hoạch trường lớp và tuyển sinh lớp 10 cho năm học 2020-2021

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

Căn cứ Quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ số liệu thống kê kỳ đầu năm của Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở;

Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch trường lớp và tuyển sinh lớp 10 cho năm học 2020-2021. Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch mạng lưới trường lớp và ban hành kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố cho ý kiến về số dự kiến số học sinh và tỷ lệ tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020.

- Hiệu trưởng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc cho ý kiến về kế hoạch trường lớp và tuyển sinh lớp 10 cho năm học 2020-2021 (đính kèm văn bản này). Riêng đối với các trường THPT trên địa bàn thành phố Vũng Tàu cho thêm ý kiến về việc bố trí số học sinh và số lớp của trường THPT Liên phường 10-11-12 (dự kiến tháng 6 năm 2020, trường THPT Liên phường 10-11-12 sẽ được bàn giao và đưa vào sử dụng). 

Nhận được văn bản này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện và gửi văn bản góp ý về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 13 tháng 01 năm 2020.

File đính kèm: Download
1534 người đã bình chọn
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin liên quan
1 2 3 4