Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trường THPT Nguyễn Du
BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG QUA CÁC NHIỆM KỲ

BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG QUA CÁC NHIỆM KỲ

 

NHIỆM KỲ 2017 - 2021

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
 1 Dương Đình Hải CT Công đoàn
2 Ngô Thị Lệ Huyền Phó CTCĐ
3 Trương Phước Bảo Ngọc Ủy viên
4 Lê Ngọc Triết Ủy viên
5 Trần Thị Thủy Phương Ủy viên  

 

NHIỆM KỲ 2012 - 2017

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
 1 Trần Thị Thanh Hồng CT Công đoàn
2 Dương Đình Hải Phó CTCĐ
3 Đào Thế Công Ủy viên
4 Nguyễn Thanh Tài Ủy viên
5 Nguyễn Anh Thi Ủy viên  

 

NHIỆM KỲ 2010 - 2012

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
 1 Nguyễn Đình Biên CT Công đoàn
2 Đào Thế Công Phó CTCĐ
3 Lê Thị Minh Thư Ủy viên
4 Trần Thị Thanh Hồng Ủy viên
5 Lê Hoàng Công Quốc Bình Ủy viên  

 

NHIỆM KỲ 2007 - 2010

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
 1 Nguyễn Đình Biên CT Công đoàn
2 Dương Thị Thanh Huyền Phó CTCĐ
3 Trương Phước Bảo Ngọc Ủy viên
4 Nguyễn Văn Phú Ủy viên
5 Trần Thị Thanh Hồng Ủy viên

 

NHIỆM KỲ 2005 - 2007

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
 1 Trương Long CT Công đoàn năm 2006 chuyển đi
2 Đỗ Công Trình Phó CTCĐ năm 2006: Chủ tịch CĐ
3 Vũ Tiến Hưng Ủy viên
4 Nguyễn Đình Biên Ủy viên
5 Hoàng Nữ Ánh Ngọc Ủy viên

 

NHIỆM KỲ 2003 - 2005

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
 1 Phan Văn Hoàng CT Công đoàn
2 Nguyễn Văn Tâm Phó CTCĐ
3 Đỗ Công Trình Ủy viên
4 Trương Long Ủy viên
5 Nguyễn Thị Thanh Thúy Ủy viên  
6  Nguyễn Thị Bình Ủy viên  
7  Nguyễn Đình Hưng Ủy viên   

 

NHIỆM KỲ 1997 - 2000

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
 1 Nguyễn Thị Yên CT Công đoàn
2 Phan Văn Hoàng Phó CTCĐ
3 Nguyễn Văn Tâm Ủy viên
4 Nguyễn Xuân Hiền Ủy viên
5 Nguyễn Thị Bình Ủy viên  

 

NHIỆM KỲ 1996 -1997

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
 1 Lý Văn Lâu CT Công đoàn
2 Nguyễn Thị Yên Phó CTCĐ
3 Nguyễn Thị Ngọc Phấn Ủy viên
4 NguyễnThành Đô Ủy viên
5 Hồ Đắc Kế Ủy viên  

 

NHIỆM KỲ 1994 -1996

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
 1 Lý Văn Lâu CT Công đoàn
2 Nguyễn Thị Yên Phó CTCĐ
3 Nguyễn Thị Ngọc Phấn Ủy viên

 

NHIỆM KỲ 1992 -1994

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
 1 Bùi Bách Thắng CT Công đoàn
2 Lý Văn Lâu Phó CTCĐ
3 Nguyễn Thị Yên Ủy viên

 

NHIỆM KỲ 1987 - 1990 & NHIỆM KỲ 1990 -1992

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
 1 Bùi Bách Thắng CT Công đoàn
2 Phạm Sỹ Hỷ Phó CTCĐ
3 Nguyễn Thị Yên Ủy viên

Thông báo
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 25
  • Trong tuần: 2403
  • Tất cả: 271722